Còn cái nịt, đúng cái nịt thôi - Lưu Bịp

Còn cái nịt, đúng cái nịt thôi - Lưu Bịp

Còn cái nịt, đúng cái nịt thôi - Lưu Bịp

Lưu Bị thật ra là tiền kiếp của Tiếp Bịp.

Meme liên quan: