Con chó mày ngang gần bằng trục hoành rồi đấy!

Con chó mày ngang gần bằng trục hoành rồi đấy!

Con chó mày ngang gần bằng trục hoành rồi đấy!

Khi gặp một đứa bạn cãi ngang quá thì nó phải làm gì?