Con ciu này sẽ là của mình

Con ciu này sẽ là của mình

Con ciu này sẽ là của mình

Mỗi khi con gái thấy trai đẹp đi ngang qua.