Còn con cặk gì nữa đâu mà khóc với chả sầu - Đan Nguyên

Còn con cặk gì nữa đâu mà khóc với chả sầu - Đan Nguyên

Còn con cặk gì nữa đâu mà khóc với chả sầu - Đan Nguyên

Một câu hát đã đi vào tiềm thức của những người tạch lô.

Meme liên quan: