Cơn đại hồng thủy đến rồi, ta sẽ giàu to

Cơn đại hồng thủy đến rồi, ta sẽ giàu to

Cơn đại hồng thủy đến rồi, ta sẽ giàu to

Ảnh chế này có liên quan đến phong trào từ thiện mùa lũ không nhỉ?

Meme liên quan: