Con gái không có thật vì bạn đã chạm vào họ chưa? - Albert Einstein

Con gái không có thật vì bạn đã chạm vào họ chưa? - Albert Einstein

Con gái không có thật vì bạn đã chạm vào họ chưa? - Albert Einstein

Nếu chưa chạm vào con gái thì làm sao biết được họ không phải là ảo ảnh?

Meme liên quan: