Con ma đáng yêu màu trắng nói cẹc

Con ma đáng yêu màu trắng nói cẹc

Khi bạn muốn văng tục mà còn tỏ vẻ ra mình đáng yêu.