Con mẹ mấy thằng đàn ông chả làm được cái đéo gì

Con mẹ mấy thằng đàn ông chả làm được cái đéo gì

Con mẹ mấy thằng đàn ông chả làm được cái đéo gì

Cứ phải để phụ nữ ra mặt, việc gì cũng đến tay.

Meme liên quan: