Con người chứ có phải là con cac đâu mà để nói hoài

Con người chứ có phải là con cac đâu mà để nói hoài

Con người thì nói xong một lần là tiếp thu, còn mấy con khác thì không biết.