Con người có thể tha hoá nhưng hoá không bao giờ tha con người

Con người có thể tha hoá nhưng hoá không bao giờ tha con người

Môn Hoá từ lúc nào đã trở thành nỗi ám ảnh của bao nhiêu thế hệ học sinh vậy?

Xem thêm: