Con quỷ đỏ nói chào mừng tới địa ngục

Con quỷ đỏ nói chào mừng tới địa ngục

Chào mừng đến với tối tăm địa ngục đắc.