Con trai cô nó toàn uống nước cắm ống hút thôi, lịch sự như tây

Con trai cô nó toàn uống nước cắm ống hút thôi, lịch sự như tây

Bạn có nhận ra cái chai nước đó dùng để làm gì không?