Conan liếm 1 cái gì đó để phá án nhưng phát hiện ra đó là cứt

Conan liếm 1 cái gì đó để phá án nhưng phát hiện ra đó là cứt

Trường hợp này xin được từ chối đưa ra bình luận.

Xem thêm: