Công Lý cầm dao nói công lý đây có gì không?

Công Lý cầm dao nói công lý đây có gì không?

Công Lý cầm dao nói công lý đây có gì không?

Khi bạn nghe ai đó muốn đòi lại công lý.

Meme liên quan: