Cosplay Chaien và Xê Kô trong truyện Doravemon

Cosplay Chaien và Xê Kô trong truyện Doravemon

Hình như vẫn chưa chân thực lắm thì phải? Chaien và XêKô trong truyện bựa Doraemon.

Xem thêm: