Cụ bà nói phải khóa mồm thằng này lại thôi

Cụ bà nói phải khóa mồm thằng này lại thôi

Cụ bà nói phải khóa mồm thằng này lại thôi

Chứ không được để nó lộng ngôn như vậy được!

Meme liên quan: