Cụ già nghe điện thoại nói: nghe lời ngoại bớt khùng đi con

Cụ già nghe điện thoại nói: nghe lời ngoại bớt khùng đi con

Khùng vừa vừa thôi để cho người khác còn khùng với.