Cứ mỗi lần thấy cậu, tự nhiên tớ thấy ngu ra

Cứ mỗi lần thấy cậu, tự nhiên tớ thấy ngu ra

Con tim này đã quá lạc lối rồi.