Cứ yêu đi, up hình người yêu nhiều vào, ai rồi cũng phải chia tay thôi

Cứ yêu đi, up hình người yêu nhiều vào, ai rồi cũng phải chia tay thôi

Ai rồi cũng phải nuôi vợ thằng khác một thời gian thôi.

Xem thêm: