Cục cut trôi sống hóa rồng bất tử là có thật

Cục cut trôi sống hóa rồng bất tử là có thật

Đừng bao giờ xem thường những thứ bỏ đi, một ngày nào đó nó vẫn là thử bỏ đi thôi.