Cùng là nước bọt nhưng nhổ xuống đất thì là gớm, còn phun vào mồm nhau thì là nụ hôn ngọt ngào

Cùng là nước bọt nhưng nhổ xuống đất thì là gớm, còn phun vào mồm nhau thì là nụ hôn ngọt ngào

Cùng là nước bọt nhưng nhổ xuống đất thì là gớm, còn phun vào mồm nhau thì là nụ hôn ngọt ngào

Cho nên người ta nói hoàn cảnh quyết định số phận.

Meme liên quan: