Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, chỉ vì cà khịa bạn mà rẽ ngang

Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, chỉ vì cà khịa bạn mà rẽ ngang

Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, chỉ vì cà khịa bạn mà rẽ ngang

Bạn đừng buồn nữa nhé, cứ buồn bã vậy là tôi vui lắm.

Meme liên quan: