Cười cái đi huynh! Đệ cười trước đi!

Cười cái đi huynh! Đệ cười trước đi!

Có những hình ảnh bắt buộc chúng ta phải cười nhưng thật sự là không cười nổi.

Xem thêm: