Cười người hôm trước hôm sau bị đánh trước cổng trường

Cười người hôm trước hôm sau bị đánh trước cổng trường

Cười người hôm trước hôm sau bị đánh trước cổng trường

Mọi sự cười cợt đều phải bị trả một cái giá rất đắt.

Xem thêm: