Cười thân thiện cầm dép chọi

Cười thân thiện cầm dép chọi

Cười thân thiện cầm dép chọi

Xứng đáng nhận 1 chiếc dép vào mặt.