Cứu, gọi xe cấp cứu với

Cứu, gọi xe cấp cứu với

Tao không thể nào chịu nổi nữa rồi.

Xem thêm: