Đã có ai khen em xinh chưa? Thế giới bây giờ giả dối lắm.

Đã có ai khen em xinh chưa? Thế giới bây giờ giả dối lắm.

- Đã có ai khen em xinh chưa? - Dạ nhiều lắm ạ. - Uh vậy mới nói, thế giới bây giờ giả dối lắm.

Xem thêm: