Đã nói đúng còn nói rõ to - đầu nấm đưa ngón tay like

Đã nói đúng còn nói rõ to - đầu nấm đưa ngón tay like

Nói bé bé lại không lại thành trò cười của các bé trẻ trâu.

Xem thêm: