Đã tiêm 80 mũi sì ke - chưa có thông tin xét nghiệm

Đã tiêm 80 mũi sì ke - chưa có thông tin xét nghiệm

Đã tiêm 80 mũi sì ke - chưa có thông tin xét nghiệm

Khoe thông tin chứng nhận ngừa Covid trên Facebook hoàn toàn là điều không nên làm.