Đái một vũng rồi tự soi lại mặt mình đi

Đái một vũng rồi tự soi lại mặt mình đi

Đái một vũng rồi tự soi lại mặt mình đi

Vừa xấu lại còn vừa bốc mùi nữa.

Meme liên quan: