Dăm ba chén rượu ly trà, Thứ em say nhất chỉ là anh thôi

Dăm ba chén rượu ly trà, Thứ em say nhất chỉ là anh thôi

Dăm ba chén rượu ly trà Thứ em say nhất chỉ là anh thôi

Xem thêm: