Damn bro, bạn đã làm Sayori cười tắt thở

Damn bro, bạn đã làm Sayori cười tắt thở

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng?