Đàn ông chỉ lên giường với người họ có tình cảm

Đàn ông chỉ lên giường với người họ có tình cảm

Còn đối với người không có tình cảm, có cho họ cũng không từ chối.