Đàn ông chúng tôi chỉ bóp v.ú người con gái thực sự yêu thương. Nếu không yêu thì có cho chúng tôi cũng không từ chối.

Đàn ông chúng tôi chỉ bóp v.ú người con gái thực sự yêu thương. Nếu không yêu thì có cho chúng tôi cũng không từ chối.