Đang đào mộ chôn nói chờ tí sắp xong rồi

Đang đào mộ chôn nói chờ tí sắp xong rồi

Thể loại này thay vì nhân giống thì cần được chôn ngay lập tức.