Đang lái xe chở bạn thì bất tỉnh, bạn ngồi sau phải đỡ

Đang lái xe chở bạn thì bất tỉnh, bạn ngồi sau phải đỡ

Đang lái xe chở bạn thì bất tỉnh, bạn ngồi sau phải đỡ

Này bạn ơi tỉnh dậy đi mình còn vợ con ở nhà.

Meme liên quan: