Đang buồn mà đọc tin nhắn người yêu cũ cười khỏi ngủ

Đang buồn mà đọc tin nhắn người yêu cũ cười khỏi ngủ

Đang buồn mà đọc tin nhắn người yêu cũ cười khỏi ngủ

Đang buồn mà độc tin nhắn hồi trước với người yêu cũ con đĩ mẹ thề cười sáng đêm khỏi ngủ luôn.