Đáng suy ngẫm - anh da đen để tay lên trán

Đáng suy ngẫm - anh da đen để tay lên trán

Có những chuyện cần vận dụng não để suy ngẫm một cách nghiêm túc. Suy ngẫm cũng phải có thần thái.

Xem thêm: