Đang thất thế trong cuộc cãi nhau trên mạng thì đối phương sai chính tả

Đang thất thế trong cuộc cãi nhau trên mạng thì đối phương sai chính tả

Khi bạn đuối lý rồi thì đối phương sai chính tả. Đúng là cơ hội trời cho để lật ngược lại tình thế :))