Đánh bài là môt nghệ thuật còn thua tiền là quá trình hình thành nghệ thuật mà thôi

Đánh bài là môt nghệ thuật còn thua tiền là quá trình hình thành nghệ thuật mà thôi

Đánh bài là môt nghệ thuật còn thua tiền là quá trình hình thành nghệ thuật mà thôi

Cho nên hãy cứ vui tươi lên mà ra đê ngủ tối nay.

Meme liên quan: