Đập chai bia vào đầu nói tao chết cho vừa lòng mày

Đập chai bia vào đầu nói tao chết cho vừa lòng mày

Đập chai bia vào đầu nói tao chết cho vừa lòng mày

Cuối cùng mày chỉ muốn hạ thấp tao thôi đúng không?

Meme liên quan: