Đầu cắt moi đưa ngón tay chỉ với vẻ mặt hùng hổ

Đầu cắt moi đưa ngón tay chỉ với vẻ mặt hùng hổ

Kiểu "mày vừa nói cái gì, nhắc lại xem nào thằng ranh con này".

Xem thêm: