Đau khổ ôm mặt trước chai rượu nhưng lại uống nước cam

Đau khổ ôm mặt trước chai rượu nhưng lại uống nước cam

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nề chi rượu bia?