Đầu Nấm đưa đầu vào thòng lọc khóc lóc

Đầu Nấm đưa đầu vào thòng lọc khóc lóc

Nhân gian không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.

Xem thêm: