Đầu nấm khóc lóc một cách đáng thương

Đầu nấm khóc lóc một cách đáng thương

Nhìn khóc mà thương không thể tả được.

Xem thêm: