Đầu nấm khóc ôm gối âm thần tổn thường

Đầu nấm khóc ôm gối âm thần tổn thường

Có những nỗi đau nó không thể hiện ra bên ngoài.

Xem thêm: