Đầu nấm ngồi góc tường nói lần sau không dám nữa

Đầu nấm ngồi góc tường nói lần sau không dám nữa

Đầu nấm ngồi góc tường nói lần sau không dám nữa

Huhu em xin lỗi em xin hứa lần sau em sẽ dám nữa.

Meme liên quan: