Đầu nấm ngồi trong góc tường khóc nói không biết ạ

Đầu nấm ngồi trong góc tường khóc nói không biết ạ

Đầu nấm ngồi trong góc tường khóc nói không biết ạ

Em xin lỗi nhưng em hoàn toàn không biết gì cả.

Meme liên quan: