Đầu nắm tay đeo nhiều đồng hộ xịn nói đôi tay trắng lau đi nước mắt

Đầu nắm tay đeo nhiều đồng hộ xịn nói đôi tay trắng lau đi nước mắt

Đúng là tay trắng thật, vì da trắng mà.

Xem thêm: