Đầu nấm trùm chăn cùng hộp khăn giấy trầm cảm

Đầu nấm trùm chăn cùng hộp khăn giấy trầm cảm

Đây là bạn khi chứng kiến sự việc nào đó vô cùng ám ảnh.

Xem thêm: